Hướng dẫn >> Hướng dẫn đăng nhập

Nếu bạn đã có tài khoản ở website www.butchimau.vn, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình:
Bước 1) Nhập email vào ô email
Bước 2) Nhập mật khẩu vào ô mật khẩu
Bước 3) Nếu bạn muốn không phải đăng nhập lần sau, bạn cần nhấp chuột vào ô "Đăng nhập tự động"
Bước 3) Sau đó bạn nhấp chuột vào nút Đăng nhập, bạn sẽ được chuyển sang trang cá nhân riêng của bạn
Bước 4) Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể nhấp chuột vào chữ "Quên mật khẩu" để lấy lại mật khẩu của bạn.
Bước 6) Bạn nhập email vào ô Email
Bước 7) Sau đó nhập mã xác nhận vào để đảm bảo đúng là bạn muốn thay đổi mật khẩu.
Bước 8) Nhấn nút Xác nhận.
Bước 9) Kiểm tra email của bạn để lấy mật khẩu mới và đăng nhập như bình thường.
Chúc các bé học chữ thật vui!