Chính sách bảo mật của ứng dụng Bé Học Vần!

Chào mừng các bạn đến với trang chính sách bảo mật của ứng dụngBé Học Vần

Các bạn vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng của Bút chì màu trước khi tiến hành cài đặt ứng dụng Bé Học Vần.

1. Về thông tin cá nhân của bạn, Chúng tôi không thu thập, lưu trữ hoặc truyền tải bất cứ thông tin cá nhân nào của các bạn.

2. Ứng dụng có tính năng nạp thẻ để các bạn mua bản đầy đủ, do đó có cơ chế truyền dữ liệu giữa thiết bị của bạn và server, chúng tôi không thu thập bất kì thông tin cá nhân nào của các bạn trong tính năng này.

3. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi cũng không thể bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn.

Bằng cách sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi bạn đã đồng ý các chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu có bất kì thắc mắc gì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các phương tiện sau:.

Email: info@butchitmau.vn

Facebook: butchimauonline

Youtube: butchitmau.chanel